Hải Hậu nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp"

2019-02-13

Hải Hậu là huyện đồng bằng ven biển thuộc châu thổ Sông Hồng nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Nam Định có diện tích tự nhiên ha dân số trên 26 vạn người có 33 km bờ biển và 32 xã 3 thị trấn với 546 đơn vị cấp xóm. Là huyện thuần nông giàu truyền thống cách mạng được Đảng và Nhà nước phong tặng 4 lần anh hùng có 40 năm liên tục là điển hình văn hóa cấp huyện của cả nước liên tục từ năm 1978 đến nay là 01 trong 05 huyện nông thôn mới đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện NTM tại quyết định số 921 QĐ-TTg ngày 23 6 2015 .

Đảng bộ Hải Hậu (Nam Định) nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ từ cơ sở -  Hoạt động của UBKT các cấp

Theo UBND huyện Hải Hậu, sau khi UBND tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 6/6/2018 về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020, đồng thời với việc thực hiện các tiêu chí xóm nông thôn mới bền vững và phát triển, huyện đã tập trung triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Theo đó, đến hết năm 2018 Hải Hậu đã có 527/546 xóm được công nhận xóm nông thôn mới bền vững và phát triển và có khoảng 15 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao với các tiêu chí nông thôn mới được củng cố nâng chất toàn diện.

Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ ngành Trung ương, của Tỉnh về Chương trình xây dựng NTM, cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị của BCH Đảng bộ huyện từ năm 2010-2019 UBND huyện đã ban hành 07 Quyết định về phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” và nội dung tổ chức thực hiện phong trào thi đua, về quy định Bộ tiêu chí xóm NTM giai đoạn 2010 - 2015, Bộ tiêu chí xóm NTM bền vững và phát triển (NTM nâng cao) giai đoạn 2016-2020, về cơ chế hỗ trợ, khen thưởng xây dựng NTM cho từng giai đoạn. Hàng năm, UBND huyện tổ chức sơ kết phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” và phát động thi đua cho năm tiếp theo. Mặt trận tổ quốc và các Ban, Ngành, Đoàn thể của huyện tích cực tham gia tuyên truyền về nội dung Chương trình; có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” và phát động các cuộc vận động, các phong trào thi đua xây dựng NTM theo từng chủ đề và cho từng giai đoạn. Ban Chỉ đạo xây dựng NTM được thành lập từ cấp huyện, xã và xuống từng cơ sở xóm, TDP. Do vậy đã đẩy phong trào thành cao trào người - người, nhà - nhà, xóm, TDP, xã, thị trấn thi đua xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Hải Hậu tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu để giữ vững là huyện lá cờ đầu trong phong trào cả nước chung tay xây dựng NTM; phấn đấu đến năm 2025, huyện Hải Hậu sẽ hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện NTM kiểu mẫu. Đây là vinh dự lớn cho Hải Hậu được Trung ương chọn làm điểm song cũng là nhiệm vụ rất nặng nề; đòi hỏi sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, quân và dân trong huyện. Tiếp tục quan tâm, chú trọng phát triển toàn diện văn hoá, giáo dục, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân; Đặc biệt, là phải làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; Tập trung đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho phát triển công nghiệp, dịch vụ và tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Quan tâm giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người dân, nhất là thực hiện có hiệu quả các chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn; hết sức quan tâm đến công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng và phòng chống 27 biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay; Xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trước hết là cấp uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy để lan tỏa ra toàn Đảng bộ; Đồng thời với việc đó cần phải nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; nhất là kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các chính sách xã hội hỗ trợ cho người dân và người có công; Ngăn chặn và kiên quyết xử lý các trường hợp buông lỏng quản lý, để xảy ra các sai phạm về quản lý, sử dụng đất đai./.


Công khai tài chính
Thông tin đấu thầu
Tin Tức
Giới thiệu