Hội nghị nghiệm thu đề tài Khoa học cấp cơ sở năm 2022

2022-11-15

     Thực hiện quyết định số 1121/KH-SYT ngày  10/11/2022 của Bệnh viện đa khoa Hải Hậu về việc “Thành lập Hội đồng tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022”, ngày 14/11/2022, Hội đồng khoa học Bệnh viện đa khoa Hải Hậu tiến hành tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022.

     Hội nghị gồm có Giám đốc Hoàng Văn Chiến, hội đồng khoa học, chủ nhiệm 5 đề tài, các cộng sự và các Bác sĩ.

 

     Tại hội nghị, có 5 đề tài nghiên cứu khoa học được trình bày. Các đề tài tập trung chủ yếu nghiên cứu, tổng hợp, thống kê thực tế công tác khám và điều trị bệnh nhân trong  áp dụng các kĩ thuật mới về Nhi khoa, Nội khoa, Ngoại khoa, Sản khoa và Chẩn đoán hình ảnh. Chủ nhiệm đề tài đã lắng nghe các ý kiến phản biện và nhận xét, đánh giá của các thành viên hội đồng, các bác sĩ khác, đồng thời trao đổi về các vấn đề có liên quan đến đề tài.

     Kết thúc Hội nghị, 5/5 đề tài đều được nghiệm thu và được Hội đồng nghiên cứu khoa học đánh giá cao kết quả nghiên cứu của chủ nhiệm các đề tài.

Đây là những đề tài được đầu tư nghiên cứu nghiêm túc, có giá trị thực tiễn trong việc khám và chữa bệnh tại đơn vị. Hội đồng khoa học đã họp bàn và thống nhất kết quả như sau:

  • 01 Giải nhất: Đề tài của bác sĩ Trần Công Hiệu và cộng sự.
  • 01 Giải nhì: Đề tài của bác sĩ Nguyễn Đình Trọng và cộng sự.
  • 03 Giải ba: Đề tài của bác sĩ Đàm Thị Quế và cộng sự.

               Đề tài của bác sĩ Nguyễn Văn Lượng và cộng sự.

               Đề tài của bác sĩ Nguyễn Văn Quang và cộng sự.

     Các đề tài được đưa vào ứng dụng thực tế sẽ ngày càng nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác khám, điều trị và bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe cho nhân dân nói chung, đồng thời tạo động lực phát huy hơn nữa phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến của đội ngũ cán bộ, nhân viên trong đơn vị.


Công khai tài chính
Thông tin đấu thầu
Tin Tức
Giới thiệu