Ngày Công tác xã hội Việt Nam

2021-03-25

Với mục đích tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề Công tác xã hội, góp phần đảm bảo thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của nhân dân, ngày 15/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 25/3 hàng năm là Ngày Công tác xã hội Việt Nam

 Mạng lưới CTXH tham gia Đón tiếp, hỗ trợ NB/NNNB

Hoạt động thiện nguyện của tổ CTXH-Bệnh viện Hải Hậu

Luôn cung cấp các dịch vụ chất lượng hướng tới sự hài lòng của NB/NNNB

CÔNG TÁC XÃ HỘI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẢI HẬU

Sẵn sàng lắng nghe - Tận tâm phục vụ!


Công khai tài chính
Thông tin đấu thầu
Tin Tức
Giới thiệu