Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua nguyên liệu, hàng hoá phục vụ nhà ăn của Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu

2021-08-24

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua nguyên liệu, hàng hoá phục vụ nhà ăn của Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu


Công khai tài chính
Thông tin đấu thầu
Tin Tức
Giới thiệu