Quyết định 775/QĐ-BVHH về việc phê duyệt kết quả nhà thầu gói thầu: Cung cấp Gas phục vụ nhà ăn bệnh viện Hải Hậu

2021-09-15

Quyết định 775/QĐ-BVHH về việc phê duyệt kết quả nhà thầu gói thầu: Cung cấp Gas phục vụ nhà ăn bệnh viện Hải Hậu


Công khai tài chính
Thông tin đấu thầu
Tin Tức
Giới thiệu