Quyết định 901/QĐ-BVHH phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua nguyên liệu, hàng hoá phục vụ nhà ăn Bệnh viện đa khoa Hải Hậu

2021-10-15

Quyết định 901/QĐ-BVHH phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua nguyên liệu, hàng hoá phục vụ nhà ăn Bệnh viện đa khoa Hải Hậu


Công khai tài chính
Thông tin đấu thầu
Tin Tức
Giới thiệu