Quyết định 913/QĐ-BVHH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua nguyên liệu, hàng hoá phục vụ nhà ăn bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu

2021-10-21

Quyết định 913/QĐ-BVHH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua nguyên liệu, hàng hoá phục vụ nhà ăn bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu


Công khai tài chính
Thông tin đấu thầu
Tin Tức
Giới thiệu