Quyết định 9638/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm giường Inox phục vụ cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 nhẹ và không triệu chứng

2021-12-14

Quyết định 9638/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm giường Inox phục vụ cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 nhẹ và không triệu chứng tại bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Nam Định


Công khai tài chính
Thông tin đấu thầu
Tin Tức
Giới thiệu