Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp hộp đựng mẫu xét nghiệm và lắp đặt vách ngắn khu xét nghiệm PCR của Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu

2021-11-10

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp hộp đựng  mẫu xét nghiệm và lắp đặt  vách ngắn khu xét nghiệm PCR của Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu


Công khai tài chính
Thông tin đấu thầu
Tin Tức
Giới thiệu