Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua quần áo người bệnh trang bị các khoa của Bệnh viện Hải Hậu

2021-08-06

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua quần áo người bệnh trang bị các khoa  của Bệnh viện Hải Hậu


Công khai tài chính
Thông tin đấu thầu
Tin Tức
Giới thiệu