Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua quần áo người bệnh trang bị các khoa của bệnh viện Hải Hậu

2021-08-11

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua quần áo người bệnh trang bị các khoa của bệnh viện Hải Hậu


Công khai tài chính
Thông tin đấu thầu
Tin Tức
Giới thiệu