Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư, hàng hoá phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Hải Hậu

2021-08-10

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư, hàng hoá phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Hải Hậu 


Công khai tài chính
Thông tin đấu thầu
Tin Tức
Giới thiệu