Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp ga trải giường, rèm, săng phòng kỹ thuật và đồ bảo hộ các phòng kỹ thuật của Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu

2021-11-24

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp ga trải giường, rèm, săng phòng kỹ thuật và đồ bảo hộ các phòng kỹ thuật của Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu


Công khai tài chính
Thông tin đấu thầu
Tin Tức
Giới thiệu