Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa một số khoa, phòng của Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu

2021-09-01

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa một số khoa, phòng của Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu


Công khai tài chính
Thông tin đấu thầu
Tin Tức
Giới thiệu