Thư mời chào giá hoá chất xét nghiệm và hóa chất khác sử dụng năm 2021

2020-12-09

SỞ Y TẾ NAM ĐỊNH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẢI HẬU

                                   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Số: 111/ BVHH                                Hải Hậu, ngày  08 tháng 12 năm 2020

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Mời chào giá hoá chất xét nghiệm và hóa chất khác sử dụng năm 2021

 cho Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu

 

Kính gửi: ………………………………………………

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Bệnh viện đa khoa Hải Hậu mời các đơn vị có đủ tư cách hợp lệ, có uy tín, năng lực và thực sự kinh doanh ngành nghề: vật tư  y tế, hoá chất, trang thiết bị y tế ….gửi báo giá (theo danh mục chi tiết đính kèm) về Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu theo địa chỉ: Khu 3 thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định - Điện thoại: 0228.3877155 hoặc scan gửi về địa chỉ email: duocbvhh@gmail.com

Chi tiết liên hệ: Dược sĩ Hoàng Thị Minh Trang, số điện thoại 0961.062.866

 

 

Nơi nhận:

- Phòng KHTH;

- Lưu Dược; VT.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Hoàng Văn Chiến

 

 

 

DANH MỤC HÓA CHẤT
(kèm theo Thư mời chào giá số 111/BVHH ngày 08/12/2020

 của Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu)

           

TT

Danh mục

Thông số kỹ thuật

  • Quy cách hàng hóa

ĐV

Nhóm

Số lượng

I

Hóa chất xét nghiệm miễn dịch (sử dụng cho máy phân tích miễn dịch: Access 2 - Seri: 512049 của Hãng sản xuất: Beckman Coulter)

1

Hybritech  Free PSA Calibrators

(2,5ml x 5 lọ)+5ml/hộp

Hộp

3

1

2

Hybritech Free PSA

50 test x 2/hộp

Hộp

3

8

3

Hybritech PSA

50 test x 2/hộp

Hộp

3

8

4

Hybritech PSA Calibrators 

2,5ml x 6 lọ/hộp

Hộp

3

1

5

Total βhCG (5th IS)

50 test x 2/hộp

Hộp

3

34

6

Total βhCG (5th IS) Calibrators

4ml x 6 lọ/hộp

Hộp

3

1

7

TSH (3rd IS)

100test x 2/hộp

Hộp

3

5

8

TSH (3rd IS) Calibrators

2,5ml x 6 lọ/hộp

Hộp

3

1

9

Total T3

50test x 2/hộp

Hộp

3

10

10

Total T3 Calibrators

4ml x 6 lọ/hộp

Hộp

3

1

11

Free T4

50test x 2/hộp

Hộp

3

10

12

Free T4 Calibrators

2,5ml x 6 lọ/hộp

Hộp

3

1

13

hsTnI

50test x 2/hộp

Hộp

3

5

14

hsTnI Calibrators

(1,5ml x 3lọ + 1ml x 4lọ)/hộp

Hộp

3

1

15

Substrate

130ml x 4 lọ/hộp

Hộp

3

6

16

Immunoassay System Reaction Vessels

16 x 98 cái

Hộp

3

3

17

 Wash Buffer II

1950ml x 4 lọ/hộp

Hộp

3

20

II

Hóa chất xét nghiệm sinh hóa

18

Albumine)

50ml x 4 lọ/hộp

Hộp

4

15

19

ALT/GPT

125ml x 4 lọ/hộp

Hộp

4

15

20

AST/GOT

125ml x 4 lọ/hộp

Hộp

4

15

21

Amylase

10 ml x 4 lọ/hộp

Hộp

4

15

22

Bilirubine Direct

(100ml x 5lọ + 50ml)/hộp

Hộp

4

3

23

Bilirubine Total

(100ml x 5lọ + 50ml)/hộp

Hộp

4

3

24

Creatinine

50ml x 4 lọ/hộp

Hộp

4

30

25

CK(CPK) - NAC

30ml x 2 lọ/hộp

Hộp

4

8

26

CK-MB

20ml x 2 lọ/hộp

Hộp

4

10

27

CK-MB Control

2ml x 3lọ /hộp

Hộp

3

1

28

CRP

((40ml+10ml) x2 lọ)/ hộp

Hộp

3

15

29

CRP/CRP -hs Standard

1ml/lọ

Lọ

4

2

30

Cholesterone

100ml x 5 lọ/hộp

Hộp

4

15

31

Gamma GT

125ml x 1 lọ/hộp

Hộp

4

15

32

Glucose

100ml x 5 lọ/hộp

Hộp

4

30

33

HbA1c

(30mlx2 lọ+10mlx2 lọ+53mlx3 lọ)/hộp

Hộp

4

45

34

HBA1c Control

0,5ml x 2lọ/hộp

Hộp

4

1

35

Protein

50ml x 4 lọ/hộp

Hộp

4

18

36

Triglycerid

100ml x 5 lọ/hộp

Hộp

4

15

37

Ure UV

125ml x 4 lọ/hộp

Hộp

4

20

38

Acid Uric

50ml x 2 lọ/hộp

Hộp

4

25

39

Iron

125ml /hộp

Hộp

3

8

40

Calcium

25ml x 4 lọ/hộp

Hộp

4

4

41

Reagent pack

(A650ml+B350ml)/hộp

Hộp

6

22

42

Control level 2

5mlx20 lọ/hộp

Hộp

3

4

43

Control level 3

5mlx20 lọ/hộp

Hộp

3

4

44

R.F Leit

(24ml x 2lọ + 8ml x 2lọ + 2ml)/hộp

Hộp

4

2

45

HDL-cholesterol

2 x 60ml

Hộp

4

40

46

LDL-cholesterol

2 x 60ml

Hộp

4

40

47

DM CHOL/ Cholesterol

8 flex/hộp

Hộp

3

15

48

DM Revised Glucose Gluc Flex

4 flex/hộp

Hộp

3

10

49

DM HB1C/ Hemoglobin A1c Kit

6 flex/hộp

Hộp

3

6

50

DM Triglyceride Flex Revised

4 flex/hộp

Hộp

3

15

51

DM Cuvette Cartridge

01 cartridge

Hộp

3

20

III

Hóa chất xét nghiệm huyết học

52

Diluton

20 lít/thùng

Thùng

3

230

53

Diluterge A

5 lít/can

Can

3

33

54

Agent de lyse LMG

500ml/chai

Chai

3

120

55

Hemaclai A

500 ml/chai

Chai

3

90

56

Hemolynac 5

500ml/chai

Chai

6

30

57

Isotonac

18lít/can

Can

6

70

58

Cleanac 710

2 lít/can

Can

3

12

59

Cleanac 810

15ml x 3 lọ/bộ

Bộ

3

3

60

Hemolynac 310

250ml/chai

Chai

3

5

61

Hemolynac 510

250ml/chai

Chai

3

5

62

Anti A 10ml

10ml/lọ

Lọ

3

50

63

Anti AB 10ml

10ml/lọ

Lọ

3

50

64

Anti B 10ml

10ml/lọ

Lọ

3

50

65

Innovin

4ml x 10 lọ/hộp

Hộp

3

20

66

Actin FSL

2mlx10lọ/hộp

Hộp

3

20

67

Thrombin reagent

1ml x 10 lọ/hộp

Hộp

3

10

68

Calci cloride solution

15ml x 10 lọ/hộp

Hộp

3

4

69

Owen veronal buffer

15ml x 10 lọ/hộp

Hộp

3

3

70

CA-Clean I

50ml/hộp

Hộp

3

3

71

CA-Clean II

500ml/hộp

Hộp

3

1

72

Citrol-1

1mlx10 lọ/hộp

Hộp

3

2

73

Citrol-2

1mlx10 lọ/hộp

Hộp

3

2

V

Hóa chất khác

74

Aniosyme DD1 can 5L

5 lít/can

Can

 

12

75

Cidex OPA

5 lít/can

Can

 

26

76

Cồn 70°

 

Lít

 

2.000

77

Cồn 90°

 

Lít

 

30

78

Cidezyme

1 lít/chai

Chai

 

30

79

Gel siêu âm

5 lít/can

Can

 

90

80

Steranios 2%

5 lít/can

Can

 

75

81

Hóa chất xử lý nước TCCA 90%

200gram/viên

kg

 

750

Tổng cộng: 81 khoản

  • Báo giá yêu cầu đã bao gồm: Các loại thuế, phí vận chuyển và các chi phí khác.
  • Hiệu lực báo giá: tối thiểu 45 ngày kể từ ngày báo giá
  • Địa điểm giao hàng: Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu

 

 


Công khai tài chính
Thông tin đấu thầu
Tin Tức
Giới thiệu