Triển khai hiệu quả hệ thống quản lý sự cố rủi ro tại bệnh viện đa khoa Hải Hậu

2021-01-20

Ngày 20/01/2021, với sự hỗ trợ của tổ chức ASIF và sự đồng hành của CHIR - TT nghiên cứu cải tiến y tế, toàn thể cán bộ viên chức bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu đã được tập huấn triển khai hiệu quả và thực hành ứng dụng công nghệ thông tin vào Quản lý sự cố rủi ro tại bệnh viện.

 AN TOÀN NGƯỜI BỆNH - AN TOÀN NHÂN VIÊN Y TẾ


Công khai tài chính
Thông tin đấu thầu
Tin Tức
Giới thiệu